Framtidsveckan i Göteborg

Under oktober var returum med och deltog i debatt tillsammans med Ekobanken på Famtidsveckan i Göteborg.

framtidsveckan göteborg 2014

Annonser