Om Returum

Returums företagsidé är att sälja begagnat i en trevlig second hand-butik där vi dessutom hjälper människor att ta sig tillbaka till arbetslivet.

Returum bedrivs som ett socialt företag, detta innebär att vi har som mål att företaget ska vara en del av samhället. Vi vill skapa möjligheter till arbete och gemenskap.

Returum är en ekonomisk förening där vinsten återinvesteras i företaget för att kunna anställa. Vi arbetar i ett kooperativ och demokrati präglar all vår verksamhet.

 

Annons